Linjateräs har som mission att ge kunden konkurrenskraft genom kostnadseffektiv ytbehandling av hög kvalitet. Vi vill vara det bästa företaget inom vår bransch i Finland, som bygger på kunnig och yrkeskunnig personal.

-Tero Viitanen, verkställande direktör

Linjateräs – en industriell måleriverkstad värd ditt varumärke

Linjateräs är ett solitt familjeföretag som grundades 1965 och som är specialiserat på hållbar, snygg och kostnadseffektiv pulvermålning. Vi har erbjudit kunder ytbehandling sedan 1970, och vår nuvarande verksamhet har pågått sedan 1975, då vår första automatiska målningslinje startade. Vår nuvarande produktionsanläggning i Myllypuro i Tammerfors sysselsätter drygt tjugo yrkesmänniskor inom branschen.

Produktionslinje med 200 meter kontinuerlig drift

Vår kontinuerliga produktionslinje är hela 200 meter lång, och vår kapacitet inom pulvermålning är upp till 4 000 m² per dygn!

Maxstorlek på produkter som ska målas

  • bredd: 1 150 mm
  • höjd: 2 050 mm
  • längd: 6 600 mm (med förbehåll för
  • upp till 9 100 mm)
  • punktbelastning 100 kg/m

Vi levererar snabbt

Den allt hårdare konkurrensen på marknaden för pulvermålade slutprodukter utgör en återkommande utmaning när det gäller att hålla tidtabellerna, och därför erbjuder vi en leveranstid på 1–5 dagar. Vårt goda läge gör det möjligt att reagera snabbt i alla riktningar.

Vi värdesätter hög kvalitet och gedigen yrkesskicklighet

En hög kvalitet är en av våra kärnvärderingar, eftersom vi vill att vårt arbete ska fortsätta. Vi är medvetna om kvalitetens betydelse också för slutkunden och därför har vi satsat på regelbunden och mångsidig kvalitetskontroll vid våra målningslinjer. Vi sörjer också för verksamhetsstyrningen och den regelbundna utbildningen av vår personal. Vi är stolta över vår yrkeskunskap.

Vi bär vårt ansvar för miljön

Beaktandet av miljön är en viktig del av vår grundläggande verksamhet. Pulvermålning är också ett miljövänligt val jämfört med andra målningsmetoder på marknaden, eftersom den är helt krom- och fosfatfri och ger inte upphov till några utsläpp av VOC.

Vi håller vårt löfte

Redan över 150 långvariga kunder litar på vår driftsäkerhet. Vi vill vara värdiga detta förtroende även i fortsättningen.

Våra kunder rekommenderar

” Linjateräs har färdigställt ytorna på våra aluminiumkomponenter och aluminiumprofiler omsorgsfullt och snabbt redan i flera år.” Målningsavtrycket har utan undantag uppfyllt våra stränga kvalitetskrav.”

Jussi Aro, verkställande direktör, Purso Ab

Vår effektivitet ger våra kunder konkurrensfördelar

En långsiktig utveckling av vår verksamhet och investeringar i ny teknik möjliggör kostnadseffektiva servicelösningar och en ökning av vår kapacitet också för nya kunders behov.

Vi tror på ett hållbart partnerskap som utvecklas

Våra värderingar stöder ett långsiktigt partnerskap, och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för just dina behov. Pulvermålning är den synliga ytan av produkttillverkningen och också de sista faserna i tillverkningsprocessen. Detta öppnar nya möjligheter för samarbete.

Vi är din konkurrenskraftiga partner!

Säkerhet skapar balans i vår dagliga verksamhet

Vår personals hälsa och säkerhet är av största vikt för oss. Vårt mål är att bli en föredömlig aktör inom vår bransch. Vi tänker inte bara på säkerheten – vi genomför den också. Renlighet syns förutom i kvaliteten också i allt vårt dagliga arbete.