PULVERMÅLNING

En hållbar och kostnadeffektiv beläggningsmetod, särskilt för metaller


Pulverfärger som typiskt används för målning av metallytor sprutas på den yta som ska målas med tryckluft. Statisk elektricitet fäster färgen och efter ugnen blir färgytan mycket hållbar mot slitage och stötar. Det är lätt att avlägsna eventuella repor och skråmor som uppstår i installationsskedet med bilvax eller med fint vattenslippapper samt vax. Den pulvermålade ytan förblir i gott skick i upp till 50 år!

Du får din skräddarsytt pulvermålade produkt på 1–5 arbetsdagar!

En 200 meter lång oavbruten automatisk målningslinje

Vi har tillgång till 8 automatsprutor och 2 + 2 handsprutor.

Vår mångsidiga kvalitetskontroll omfattar hela produktionsprocessen.


Se videon om pulvermålningsprocessen »


Största tillåtna mått för pulvermålade produkter:

BREDD: 1 150 mm | HÖJD: 2 050 mm | LÄNGD: 6 600 mm (upp till 9 100 mm med förbehåll)


 • 1) UPPHÄNGNING

  En kvalitetsgranskning görs före upphängningen

 • 2) FÖRBEHANDLING

  En 7-stegs förbehandling i en 65 m lång tunnel

 • 3) TORKNING

  Omsorgsfull torkning i en ugn före pulvermålning

 • 4) PULVERMÅLNING I SKÅP FÖR AUTOMATISK MÅLNING

 • 5) POLYMERISERING AV MÅLARFÄRGEN, DVS. STEKNING I PULVERUGN

  180–220 grader/20 min
 • 6) KVALITETSSÄKRING

  Okulär kvalitetskontroll, noggrann mätning av glansgrad och färgnyans samt bekräftelse av fästningen av målarfärgen. Ifyllande av kvalitetskontrolldokument.

 • 7) FÖRPACKNING (+ SAMMANSÄTTNING)

  Förpackning och efterbehandling enligt beställarens anvisningar. Sammansättning är en tillvalstjänst.

 • 8) SNABB LEVERANS TILL KUNDEN

  Kunden får sin noggrant färdigställda produkt inom 1–3 vardagar från det att vi har mottagit de produkter som ska målas.

Material som kan pulvermålas

Pulvermålning lämpar sig bäst för metaller som stål, aluminium och förzinkat stål (även varmförzinkat stål). Tack vare den avancerade tekniken i branschen är det också möjligt med vissa förbehåll att måla många andra ytor.


Linjateräs pulvermålar alla de vanligaste metallerna!

Stål

Stål är ett populärt material som kan återvinnas helt och hållet, men som ändå fräts av syre och fukt. Därför lönar det sig att skydda stålet mot rostning.

Rostfritt stål lämpar sig särskilt som material för våta och fuktiga förhållanden. Tack vare sin väderhållfasthet är det ett populärt material t.ex. på fasader.

Aluminium

Aluminium är dyrare men betydligt lättare än rostfritt stål. Det är således ett allmänt material, särskilt inom byggnadsindustrin och i fortskaffningsmedel. Typiska användningsändamål är t.ex. vägg- och fönsterkonstruktioner samt konstruktioner med glas, fasader och taktäckningar, väggpaneler och mellanväggar, ventilations- och uppvärmningsanordningar samt i båtar, fartyg, tåg, bilar, cyklar, flygplan och rymdskyttlar.

Förzinkat stål (inbegripet HDG)

Zinkbelagt stål, dvs. galvaniserat stål, är ett billigare material än rostfritt stål. Det är dock inte lika glänsande eller jämnt till ytan och det är mer besvärligt att rengöra det. Pulvermålning förbättrar därför zinkbeläggningens utseende. Målningen förlänger dessutom livscykeln för förzinkat stål – vilket naturligtvis gäller samtliga material som målas.

Varmförzinkat stål tål salt vatten och är därför vanligt i synnerhet inom varvsindustrin. Andra användningsändamål är t.ex. gatustolpar samt räcken och stängsel.

Andra material

Den nuvarande tekniken möjliggör också pulvermålning av mångdimensionella produkter. Dessutom kan vi med vissa förbehåll pulvermåla trä-, plast- och kompositprodukter. Vi ger gärna mer information!

Vi hjälper dig att välja pulverfärg


Pulverfärg väljs alltid enligt användningsändamålet. Stränga klimatförhållanden och hård fysisk eller kemisk belastning ställer naturligtvis striktare krav på den pulverfärg som väljs än för rena inomhuslokaler. Vår yrkeskunniga personal hjälper gärna dig att välja rätt färg, liksom även i frågor som gäller färgers tillgänglighet och motsvarighet.

Vanligaste bindemedel för pulverfärger

Epoxipulver

Epoxipulver lämpar sig för målningar av metallindustriprodukter som förvaras inomhus och där det krävs kemisk hållbarhet, såsom tålighet mot syror och alkaliska ämnen. Epoxipulver lämpar sig väl för specialobjekt inom den tunga metallindustrin och den kemiska industrin.

Epoxipolyesterpulver

Epoxipolyesterpulver lämpar sig bäst för inomhusprodukter som kräver mekanisk hållfasthet. Epoxipolyesterpulver är dessutom ett kostnadseffektivt val, eftersom den korta målningstiden också märks i priset.

Polyesterpulver

Polyesterpulver är en mycket vanlig pulverfärg eftersom det lämpar sig för både användning inomhus och utomhus. Polyesterpulver lämpar sig bl.a. för målning av metallindustrins produkter som används utomhus, där det krävs god väderbeständighet och beständighet mot gulning i värme och UV-ljus. För krävande förhållanden väljs ett korrosionssäkert målningssystem enligt miljöklassificeringen i standarden SFS-EN ISO 12944-2.

Polyuretanpulver

Polyuretanpulver lämpar sig för produkter vars yta måste tåla mycket mekaniskt och kemiskt slitage. Polyuretanpulver har ett gott UV-skydd, dvs. de lämpar sig utmärkt för utomhusobjekt. Användningsändamål kan vara t.ex. arbetsmaskiner för skog och åker, cyklar och andra fordon. De används också i antigraffitimålarfärger.

Specialfärger

Antibakteriella färger

Bakterier och mikrober på antibakteriella målade ytor förstörs snabbt. Den yta som behandlats med antibakteriell färg uppfyller också de strängaste hygiennivåkriterierna, och allmänna användningsändamål är därför t.ex. kök, sjukhus, laboratorier och andra forskningslokaler.

Antigraffitifärger

Antigraffitifärger tål även mycket starka lösningsmedel utan att målytan skadas. Därför används de i objekt där man vill underlätta rengöring av eventuellt klotter.

Mycket hållbara pulverfärger (Super Durable)

Super Durable-pulverfärger tål extremt väl bl.a. väderleksväxlingar, UV-strålning och mekaniskt slitage. Dessa pulverfärger lämpar sig därför väl för t.ex. byggindustrin, (lek)parker och stängsel samt för fartygs-, tåg- och bilindustrin.

Lacker

Pulverlacker finns också i färger.

Värmebeständiga färger (silikonfärger)

Silikonpulver används i produkter vars ytbeläggningar ska tåla temperaturer som är högre än normala. Typiska användningsändamål är således t.ex. ugnar, grillar, avgasrör och eldstäder.

Bottenfärger, zink- och epoxibottenfärger

Zink förbättrar korrosionsbeständigheten. Zinkbaserade bottenfärger lämpar sig särskilt för objekt vars planerade långa livscykel annars skulle kunna förkortas av ett hårt klimat.

Elavledande pulverfärger (ESD)

Elavledande, dvs. ESD-pulverfärger, är antistatiska och lämpar sig särskilt för utrymmen där statisk el kan orsaka problem. ESD-färger utnyttjas t.ex. inom elektronikindustrin.

Ytskikt

Med pulverfärger kan man skapa många slags effekter på målade ytor. Olika ytkonstruktioner från grova till fina ytor är möjliga. Dessutom kan man välja flera olika pärlemoreffekter. Dessa effekter – en eller alla – kan användas med vilken färgnyans som helst!

Hammarlack

Hammarlack är en metallfärg som lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk och som med reserveringar också lämpar sig för träytor. Hammarlack bildar som namnet säger en yta som liknar en hamrad emaljliknande yta och den tål mycket korrosion.

Strukturfärger (sandpappers- och apelsineffekt)

Med hjälp av strukturfärger får man intressanta effekter på ytan. De lämpar sig för både utomhusbruk och inomhusbruk samt används allmänt bland annat i elektronikprodukter och möbler.

Metall- och pärlemorfärger

Utbudet av färger med metallglans och pärlemorfärger är omfattande. Vi ger gärna mer information!

Glansgrader

  • Glänsande 85–95%
  • Halvglänsande 65–80%
  • Matt 20–30%
  • Supermatt 1–5%

   Nästan alla glansgrader är möjliga vid separat beställning!

   Brett färgsortiment

    • Många olika färgalternativ
    • RAL- och RR-färger (huvudsakligen i lager)
    • NCS- och andra specialfärger
    • Pärlemor- och strukturytor

     Om du vill, utreder vi färgernas motsvarigheter.

     En pulvermålad produkt

     Ser finslipad ut

     Inga spår av avrinning

     Jämfört med våtmålning finns det inga spår av avrinning i pulvermålade produkter. Pulverfärg avrundar också vassa hörn i produkten. Den släta, jämna och glänsande färgen finslipar slutprodukten så att den ser värdefull ut.

     Miljövänlig pulverfärg

     Inga klorerade kolväten eller organiska lösningsmedel används i pulverfärger och därigenom undviker man utsläpp av VOC som belastar atmosfären med avdunstande gaser. Dessutom samlas den så kallade översprutade målarfärgen in och återanvänds – pulverfärgens användningsgrad är alltså nästan 100 %!